SylabUZ

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Charakterystyka spektrum zaburzeń autystycznych - diagnoza różnicowa Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie
Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum zaburzeń autystycznych Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Podstawy dydaktyki specjalnej Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie
Podstawy pedagogiki specjalnej Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii rozwoju człowieka Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum zaburzeń autystycznych Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Wspomaganie rodziny dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz programu rewalidacji Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metody leczenia i terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Metodyka kształcenia uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w przedszkolu Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera Praktyka (-/120) 6 Nie Nie
Rewalidacja indywidualna dzieci / uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz z niepełnosprawnością sprzężoną Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych i wspomaganie rozwoju dzieci Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie