SylabUZ

Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł C - Kształcenie kierunkowe*
Diagnostyka w pedagogice specjalnej Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 4 Tak Tak
Dydaktyka specjalna Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 4 Tak Tak
Praktyka zawodowa - Kształcenie kierunkowe w zakresie pedagogiki specjalnej Praktyka (-/60) 4 Nie Tak
Moduł E1 - Przygotowanie merytoryczne
Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Podstawy terapii behawioralnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Prawne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia zespołów sprzężonych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł E1 - Przygotowanie merytoryczne
Metody edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/25) 2 Nie Nie
Multimedia w edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Laboratorium (-/10) 1 Nie Nie
Praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przejawiającymi zachowania trudne Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Moduł E2 - Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji uczniów ze sprzężonymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkolnictwie specjalnym Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Rewalidacja indywidualna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wspomaganie rozwoju dzieci Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Moduł E3 - Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Praktyka (-/60) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł E1 - Przygotowanie merytoryczne
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Dietetyka w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Seksualność osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Sytuacja i wspomaganie rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Moduł E2 - Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
Doradztwo zawodowe dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkolnictwie ogólnodostępnym Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Trening społeczny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Moduł E3 - Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Praktyka (-/60) 3 Nie Nie