SylabUZ

Management and Production Engineering
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Business Prognossis and Symulation Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Decision Support Systems Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Fundamentals of scientific research methodology Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Integrated Management Systems Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Tak Nie
Internet technologies in logistics Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Methods and techniques of production management Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Object-oriented programming Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Organization of Production Systems Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Problem seminar Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Project management and innovations Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Strategic Management Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
English Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
German Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Inżynieria jakości
Cax techniques in production engineering Laboratorium (30/-), Projekt (30/-) 4 Nie Nie
Computer-Aided design and simulation of manufacturing processes Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Design of experiments Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Master thesis seminar I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Producibility and product quality Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Quality control Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Transition work Projekt (90/-) 5 Nie Nie
Zarządzanie logistyczne
Computer-Aided design and simulation of manufacturing processes Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Engineering of logistics processes in production Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Knowledge Management Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Master thesis seminar I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Metrology in mechanical and electrical I Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Quantitative methods in logistics Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Transition work Projekt (90/-) 5 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami
Advanced CAD Modeling Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Computer Aided Engineering Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Nie Nie
Examining working methods and time Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Master thesis seminar I Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Modelling and simulation of production processes Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Optimisation of production flow Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Transition work Projekt (90/-) 5 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inżynieria jakości
Advanced quality management techniques Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Assessment of the technical quality of materials and products Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Master thesis (final project) Projekt (0/-) 20 Nie Nie
Master thesis seminar II Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Pro-quality design Projekt (45/-) 3 Nie Nie
Zarządzanie logistyczne
Design of distribution logistics systems Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Master thesis (final project) Projekt (0/-) 20 Nie Nie
Master thesis seminar II Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Metrology in mechanical and electrical II Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Procurement logistics engineering Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami
Design for assembly Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Master thesis (final project) Projekt (0/-) 20 Nie Nie
Master thesis seminar II Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Re-structuring of production processes and services Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Schedulling of production processes Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie