SylabUZ

Pedagogika / Logopedia i terapia pedagogiczna
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Pedagogika elementarna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/-) Nie Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia i fizjologia narządów mowy Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Logorytmika Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Rozwój mowy i języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do logopedii Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka i fonologia języka polskiego Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy języka migowego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Typologie zaburzeń mowy Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej Wykład (15/-) 1 Tak Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (60/-) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/-) 4 Nie Tak
Blok psychologiczny
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja i higiena głosu Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Fonacja pozakrtaniowa Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I Wykład (15/-), Konwersatorium (45/-) 4 Tak Nie
Metodyka logopedyczna I - dyslalia, palatolalia Wykład (15/-), Konwersatorium (45/-) 5 Tak Nie
Metodyka logopedyczna II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie Wykład (15/-), Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Techniki komputerowe w diagnozie i terapii Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Tak
Blok socjologiczny
Socjologia edukacji Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Socjologia kultury Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Media w edukacji Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Wykład (15/-), Konwersatorium (45/-) 4 Tak Nie
Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Wykład (15/-), Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna (50 godz.) Praktyka (50/-) 2 Nie Nie
Profilaktyka logopedyczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Blok ogólny
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy ortodoncji Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Kultura języka polskiego Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Wykład (15/-), Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy audiologii i foniatrii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (100 godz.) Praktyka (100/-) 4 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (terapia pedagogiczna) Praktyka (60/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/-), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z neurologii i psychiatrii Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z neurologopedii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie