SylabUZ

Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)
(plan nieopublikowany)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnostyczny warsztat struktury grupy (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/12) 3 Nie Nie
Kreatywny potencjał pracownika (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 5 Tak Nie
Metody pomiaru przydatności zawodowej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Metody skutecznego radzenia sobie ze stresem (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Mobbing w miejscu pracy (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 5 Tak Nie
Możliwości i ograniczenia percepcji interpersonalnej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie

Pobudzanie kreatywności, twórcze rozwiązywanie problemów (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/12) 3 Nie Nie
Profilaktyka molestowania seksualnego w miejscu pracy (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Profilaktyka uzależnień w miejscu pracy (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/16) 3 Nie Nie

Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych)

Seminarium (-/30) 5 Nie Nie
Specyfika patologii organizacyjnych w różnych zawodach (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie

Stres i wypalenie zawodowe w pracy (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 5 Tak Nie

Stygmatyzacja w organizacji (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/4) 2 Nie Nie

Stygmatyzacja w organizacji (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/8) 4 Tak Nie
Sztuka kierowania (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Techniki kształtowania lojalnego pracownika (integracja) (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie

Trudne osobowości w środowisku pracy (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 5 Tak Nie
Zastosowanie elementow terapii systemowej w pracy (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Źródła konfliktów w pracy (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie