SylabUZ

Biznes elektroniczny
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algebra liniowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Analiza matematyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
E-biznes a prawo Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ekonomika przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy analizy danych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy systemów dyskretnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Projektowanie i programowanie obiektowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Wytwarzanie i stosowanie treści cyfrowych w biznesie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany
Sieci komputerowe i internet Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura komputerów i systemy operacyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Bazy danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Eksploracja danych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy analityki biznesowej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Zaawansowane metody grafiki w reklamie Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Zaawansowane technologie E-biznesowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Architektura systemów korporacyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Hurtownie danych i raportowanie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Inteligentne systemy w życiu miasta Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Język angielski I/Język niemiecki I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Technologie big data Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Technologie internetowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Zintegrowane systemy zarządzania Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elektroniczny obieg dokumentów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Handel i usługi internetowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Język angielski II/Język niemiecki II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Języki programowania aplikacji biznesowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Media społecznościowe w biznesie Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Technologie mobilne w E-biznesie Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Wizualizacja zasobów przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo elektroniczne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Eksploracja zasobów internetowych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Język angielski III/Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Modelowanie procesów biznesowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Przetwarzanie w chmurach Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Systemy komunikacyjne E-biznesu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Zarządzanie przedsiębiorstwem Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie relacjami z klientami Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
E-learning Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Integracja systemów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski IV/Język niemiecki IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Marketing internetowy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Praca w zespole wirtualnym Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Systemy informacji przestrzennej Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Techniki sprzedaży Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Wykorzystanie środków UE w biznesie Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie biurem wsparcia IT Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie projektem Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Zasady komunikacji biznesowej Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (504/504) 18 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne I Projekt (45/27) 6 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedsiębiorczość Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Projekt (30/18) 15 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne II Projekt (30/18) 10 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 0 Nie Nie