SylabUZ

Organizacja i zarządzanie oświatą
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka zawodu dyrektora szkoły (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Kształtowanie przedsiębiorczości (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Motywowanie w procesie przywódczym (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy placówki oświatowej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/5) 3 Tak Nie
Podstawy prawa (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie
Praktyka kierownicza (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/30) 3 Nie Nie
Projektowanie programu placówki oświatowej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Psychologiczne aspekty zarządzania placówką oświatową (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie
Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych) Seminarium (-/15) 3 Nie Nie
Współpraca szkoły z interesariuszami (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Współpraca w zespole (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Wypalenie zawodowe nauczycieli i strategie przeciwdziałania w środowisku szkolnym (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Zarządzanie finansami w oświacie (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zarządzanie zmianami (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie