SylabUZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy Wykład (-/15), Laboratorium (-/10) 4 Tak Nie
Dokumentacja i analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Dydaktyka ergonomii i BHP Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Ekonomika i organizacja środowiska pracy Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Wykład (-/10), Laboratorium (-/10) 4 Tak Nie
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem pracy Wykład (-/5), Laboratorium (-/15) 2 Nie Nie
Metody pracy służb BHP Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/9) 3 Nie Nie
Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/6) 4 Nie Nie
Ochrona ppoż i środowiska naturalnego Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/4) 3 Nie Nie
Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/9) 2 Nie Nie
Pomoc przedlekarska Wykład (-/8), Laboratorium (-/8) 3 Nie Nie
Pracownia projektowo-wdrożeniowa Laboratorium (-/20) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (-/30) 6 Nie Nie
Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/4) 2 Nie Nie
Psychologia pracy, socjologia pracy i pedagogika pracy Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/4) 2 Tak Nie
Seminarium projektowe Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Systemy i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 4 Nie Nie
Techniczne bezpieczeństwo pracy Wykład (-/8), Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny - BHP w transporcie Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Wykład monograficzny - Zagrożenie wybuchem w środowisku pracy Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/15) 4 Tak Nie