SylabUZ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Analiza dyskursu publicznego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy badań medioznawczych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Rodzaje dziennikarstwa I (dziennikarstwo społeczne i obywatelskie) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka praktyczna (teksty perswazyjne mówione i pisane) Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawo autorskie Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Rodzaje dziennikarstwa II (dziennikarstwo śledcze i interwencyjne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Komunikacja w internecie Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Komunikacja Rozszerzonej Rzeczywistosci
Biologiczne uwarunkowania zachowań Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Rzeczywistość rozszerzona w literaturze spekulatywnej Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
PdW I: Pragmatyka językowa - perspektywa medialna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Etyka wypowiedzi dziennikarskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Komunikacja polityczna dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Film i teatr w dziennikarstwie Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Kampanie PR Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Marketing i branding terytorialny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa III (dziennikarstwo sportowe) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki międzynarodowe Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Komunikacja Rozszerzonej Rzeczywistosci
Komunikacja memowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Rozszerzona rzeczywistość Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PdW I: Wiedza o współczesnej polszczyźnie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Gatunki i formy dziennikarskie w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Konflikty międzynarodowe w nowoczesnych mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Kreowanie wizerunku i zarządzanie wizerunkiem Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW I:Nazwy własne w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura i media Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa IV (dziennikarstwo ekonomiczno-prawne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa V (dziennikarstwo specjalistyczne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Komunikacja Rozszerzonej Rzeczywistosci
CMC (Computer Mediated Communication) Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Popkultura w nowych mediach Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie