SylabUZ

Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Audyt i monitoring technologii w przedsiębiorstwach Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
CAD/CAM Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metody sieciowe w zarządzaniu produkcją Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/18) 3 Tak Nie
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Projekt (15/18) 3 Tak Nie

Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (45/9) 3 Nie Nie
Systemy wspomagania decyzji Wykład (15/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Techniki CAx w inżynierii produkcji I Wykład (15/9), Laboratorium (15/-), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Techniki programowania Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie

Technologie identyfikacji przepływu produkcji

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie

Technologie internetowe w logistyce

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie produkcją i usługami II Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie projektem i innowacjami Wykład (15/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zintegrowane systemy zarządzania Wykład (15/9), Projekt (15/18) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka badań i organizacja prac B-R I Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (90/54) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (45/36) 3 Nie Nie
Sterowanie jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Systemy zarządzania jakością Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Techniki Cax w inżynierii produkcji II Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Techniki komputerowe Cax w inżynierii jakości Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Technologiczność a jakość wyrobu Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zapewnienie jakości - studium przypadków Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metodyka badań i organizacja prac B-R II Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (45/45) 3 Nie Nie
SPC Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie