SylabUZ

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Emisja i higiena głosu Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Niedostosowanie społeczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogika opiekuńcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Pedagogika rodziny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Socjologia rodziny Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biblioterapia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja i trening interpersonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Logopedia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Pedagogika zabawy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Tak Nie
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w placówkach oświatowych Praktyka (30/30) 1 Nie Nie
Problemy opieki i wychowania w instytucjach Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Blok psychologiczny
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza pedagogiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka pracy z rodziną Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Wykład (15/9), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Blok socjologiczny
Socjologia edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Socjologia kultury Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konstruowanie programów profilaktycznych Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Media w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metodyka pracy w świetlicy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (50 godz.) Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Rola i zadania pedagoga szkolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/12) 2 Nie Nie
Socjoterapia Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Terapia pedagogiczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Blok ogólny
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Opieka i pomoc osobom starszym Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (100 godz.) Praktyka (100/100) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/24), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane problemy prawa rodzinnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie