SylabUZ

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja głosu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Komunikacja językowa (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Literatura dziecięca (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 8 Tak Nie
Metodyka edukacji językowej w klasach I-III (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Metodyka muzyki w edukacji dziecka (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka plastyki w edukacji elementarnej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka środowiska społeczno-przyrodniczego w edukacji elementarnej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka techniki w edukacji dziecka (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego w edukacji elementarnej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Patologie społeczne (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Pedagogika elementarna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Podstawy pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna z terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Psychologia kliniczna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia uczenia się (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych) Seminarium (-/15) 8 Nie Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Zagadnienia wybrane nauczania języka polskiego (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zagadnienia wybrane nauczania matematyki (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zagadnienia wybrane wiedzy o przyrodzie (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zastosowanie komputera w edukacji dziecka (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie