SylabUZ

Historia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Cywilizacje świata Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Nauki pomocnicze historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Nauki pomocnicze historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Statystyka i demografia historyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Statystyka i demografia historyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Studium historii Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Metodologia historii z historiografią Wykład (30/-), Ćwiczenia (60/-) 12 Tak Nie
Metodologia historii z historiografią Wykład (30/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Historia dzisiaj

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika szkolna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zabytkoznawstwo i muzealnictwo w promocji historii lokalnej

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Repetytorium epoki I Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztat naukowy epoki Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Historia w sztuce Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dydaktyka historii I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Edukacja historyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pamięć historyczna na pograniczu polsko-niemieckim Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna gimnazjum Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Repetytorium epoki II Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Translatorium historyczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dydaktyka historii II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Funkcjonowanie administracji samorządowej Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie grantami Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna ponadgimnazjalna Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Rola i praktyka badań historii lokalnej Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (wtym minimum 2 ECTS na innym kierunku kształcenia)
Przedmiot do wyboru Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub realizowany na innym kierunku

Wykład (30/-) 2 Nie Nie