SylabUZ

Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Controlling i budżetowanie w MŚP Wykład i laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Koncepcja marketingu w kształtowaniu relacji z klientem w MŚP Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (-/10) 2 Nie Nie
Sieci logistyczne i wirtualne MŚP Wykład i ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Strategie i taktyki zarządzania finansami w MŚP Wykład i ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Systemowe zarządzanie jakością w MŚP Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Uwarunkowania działalności i kluczowe czynniki sukcesu MŚP Wykład i ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w praktyce MŚP Wykład i ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biznes plan Wykład (-/6) 1 Nie Nie
Lean Management Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie
Metody analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa Wykład i ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Rachunek kosztów działań w MŚP Wykład i laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (-/10) 2 Nie Nie
Symulacja i optymalizacja procesów w MŚP Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Zarządzanie operacjami - teoria ograniczeń Wykład i laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP Wykład i ćwiczenia (-/12) 2 Nie Nie