SylabUZ

Fizyka i Astronomia
trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład I - Nieliniowe układy dynamiczne w fizyce i astronomii Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład II - Wybrane zagadnienia ogólnej teorii względności Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład I - Elementy optyki kwantowej Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład I - Wstęp do fizyki plazmy Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład II - Elektrodynamika w astrofizyce Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Wykład II - Metody spektroskopowe w fizyce ciała stałego Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład III-A - Teoria chaosu Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
JĘZYK ANGIELSKI -- sprawdzenie znajomości fachowego słownictwa w mowie i piśmie Ćwiczenia (0/-) 1 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład III-F - Procesy stochastyczne w zastosowaniach Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
FILOZOFIA - egzamin doktorski, dyscyplina dodatkowa Egzamin (0/-) 3 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
JĘZYK ANGIELSKI - egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego Egzamin (0/-) 3 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
DYSCYPLINA PODSTAWOWA - egzamin doktorski Egzamin (0/-) 4 Tak Nie
Rozprawa doktorska Ćwiczenia (0/-) 10 Nie Nie
Seminarium doktoranckie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie