SylabUZ

Pedagogika / Edukacja medialna i informatyczna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia kulturowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Logika Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metodologia badań społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Pedagogika ogólna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Pedeutologia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/4) Nie Nie
Blok fakultatywny A
Języki programowania Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Metody i narzędzia alfabetyzacji medialnej Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Nowe narzędzia ICT Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Blok fakultatywny B
Architektura i operacyjne systemy komputerowe Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Podstawy edukacji medialnej Laboratorium (15/9) 1 Nie Tak
Struktury danych i elementy programowania Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Blok fakultatywny C (kwalifikacje nauczycielskie)
Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej na III i IV etapie edukacji Wykład (30/30), Laboratorium (30/30) 3 Nie Tak
Praktyka pedagogiczna I - (30 godz.) Praktyka (30/30) 1 Nie Tak
Praktyka pedagogiczna II - (60 godz.) Praktyka (60/60) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody statystyczne w pedagogice Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Pedagogika porównawcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki Wykład (30/18) 5 Tak Nie
Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Język francuski Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Blok fakultatywny A
Multimedialny warsztat pedagoga Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Sieciowe aplikacje edukacyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Blok fakultatywny B
Multimedialne technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Sieci komputerowe Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Blok fakultatywny C (kwalifikacje nauczycielskie)
Metodyka nauczania jezyków programowania Laboratorium (30/30) 1 Nie Tak
Pedagogika szkolna na III i IV poziomie kształcenia Wykład (30/30), Laboratorium (30/30) 3 Nie Tak
Praktyka pedagogiczna III - (60 godz.) Praktyka (60/60) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Kultura medialna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Projekt medialny Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Przekaz filmowy i telewizyjny Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru
Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: E-learning Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Logopedia XXI wieku w obliczu wielokulturowości Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Sieci społeczne w działaniu Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Teoria decyzji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Andragogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Bezpieczeństwo systemów i danych Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Projekt informatyczny Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe IV Seminarium (30/18), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Techniki animacji komputerowej Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Współczesne problemy socjologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie