SylabUZ

Turystyka i rekreacja
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Agroturystyka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Andragogika Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (15/-) 3 Nie Nie
Fakultet 4 Warsztaty (30/-) 2 Nie Nie
Fakultet 5 Warsztaty (30/-) 2 Nie Nie
Geografia turystyczna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Język obcy Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Rekreacja ruchowa Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Socjologia turystyki Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (15/-) 3 Tak Nie
Zarządzanie kadrami w turystyce Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka Praktyka (0/-) 8 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Wycieczka studyjna Laboratorium (55/-) 3 Nie Nie
specjalność: Hotelarstwo
Badanie jakości usług hotelarskich Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Biznes plan w hotelarstwie Wykład (15/-), Warsztaty (15/-) 2 Nie Nie
Eksploatacja i zarządzanie hotelem Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Marketing usług hotelarskich Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Zachowania nabywcze i dystrybucja usług hotelarskich Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
specjalność: Gospodarka turystyczna
Budowa rynku turystycznego i analiza popytu Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Dystrybucja usług w turystyce Wykład (15/-), Warsztaty (15/-) 2 Nie Nie
Marketing w turystyce Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Ogranizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Strategie rozwoju turystyki Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
specjaność: Organizacja wypoczynku
Animacja turystyczna i rekreacyjna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Metodyka turystyki szkolnej Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Teoria i metodyka rekreacji Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Turystyka kulturowa Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie