SylabUZ

Logopedia ogólna i kliniczna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Lingwistyczne podstawy logopedii Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/30) 5 Tak Nie
Medyczne podstawy logopedii Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/20) 3 Tak Nie
Ortodoncja dla logopedów Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogiczne podstawy logopedii Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/30) 5 Tak Nie
Psychologiczne podstawy logopedii Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/30) 5 Tak Nie
Rozwój mowy i języka Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do logopedii Wykład (-/20) 2 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z geriatrii Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z pediatrii Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja i higiena głosu Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Komunikacja alternatywna i wspomagająca z językiem migowym Ćwiczenia (-/40) 4 Nie Nie
Logopedyczne studium przypadku Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Nie
Logorytmika Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Profilaktyka logopedyczna Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Typologie zaburzeń mowy Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/20) 3 Tak Nie
Zaburzenia mowy I - dyslalia, palatolalia, dysfagia Ćwiczenia (-/40) 4 Nie Nie
Zaburzenia mowy II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie Ćwiczenia (-/40) 4 Nie Nie
Zaburzenia mowy III - oligofazja, autyzm, niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu Ćwiczenia (-/40) 4 Nie Nie
Zaburzenia mowy IV - dysartria, afazja, zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych, fonacja pozakrtaniowa Ćwiczenia (-/40) 4 Nie Nie
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne (-/60) 5 Nie Nie