SylabUZ

Elektrotechnika
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elektromechaniczne systemy napędowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Metody numeryczne w technice Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Pomiary wielkości nieelektrycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Wybrane zagadnienia teorii obwodów I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia techniki Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (15/9) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia teorii obwodów II Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Cyfrowe systemy pomiarowe
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Modelowanie przetworników pomiarowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Pomiarowe systemy wbudowane Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Elektroenergetyka i energoelektronika
Kompatybilność elektromagnetyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Projektowanie i analiza systemowa projektowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Projektowanie przemysłowych systemów sterowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Wybrane zagadnienia energoelektroniki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Systemy pomiarowe i Elektroenergetyka
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Kompatybilność elektromagnetyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Modelowanie przetworników pomiarowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Pomiarowe systemy wbudowane Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Projektowanie i analiza systemowa projektowania Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Projektowanie przemysłowych systemów sterowania Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Wybrane zagadnienia energoelektroniki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Seminarium (90/54) 10 Nie Nie
Cyfrowe systemy pomiarowe
Cyfrowe sieci przemysłowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Integracja systemów pomiarowo-sterujących Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Internet Rzeczy Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Metody identyfikacji parametrów sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Elektroenergetyka i energoelektronika
Auditing energetyczny Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Instalacje i urządzenia przemysłowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Systemy sterowania przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Systemy pomiarowe i Elektroenergetyka
Auditing energetyczny Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Cyfrowe sieci przemysłowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Instalacje i urządzenia przemysłowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Integracja systemów pomiarowo-sterujących Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Internet Rzeczy Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Metody identyfikacji parametrów sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Systemy sterowania przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak