SylabUZ

Pielęgniarstwo
drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania naukowe w pielęgniarstwie Wykład (30/-), Seminarium (15/-) 5 Nie Nie
Humanizacja medycyny Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna nad chorym z przetoką i leczeniu ran przewlekłych Wykład (10/-), Ćwiczenia (10/-) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastepczym Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Praktyka (10/-) 3 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego Wykład (5/-), Ćwiczenia (5/-) 1 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Praktyka (20/-) 6 Tak Nie
Pielęgniarstwo wielokulturowe Wykład (5/-), Ćwiczenia (10/-) 1 Nie Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (20/-) 3 Nie Nie
Psychologia zdrowia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Statystyka medyczna Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka Medyczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych Wykład (40/-), Ćwiczenia (20/-) 5 Tak Nie
Gerontologia kliniczna w pielęgniarstwie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Informacja naukowa Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy Wykład (20/-), Ćwiczenia (25/-), Praktyka (20/-) 5 Tak Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Poradnictwo w pielęgniarstwie Wykład (5/-), Ćwiczenia (5/-), Praktyka (20/-) 2 Nie Nie
Prawo w praktyce pielęgniarskiej Wykład (20/-), Ćwiczenia (10/-) 3 Nie Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (20/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Endoskopia Wykład (20/-), Ćwiczenia (20/-), Praktyka (40/-) 4 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Koordynowana opieka zdrowotna Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Medycyna sądowa Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu i nadcisnieniu tętniczym Wykład (15/-), Ćwiczenia (20/-), Warsztaty (5/-), Praktyka (10/-) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej Wykład (10/-), Ćwiczenia (10/-), Warsztaty (10/-) 1 Nie Nie
Medycyna ratunkowa i katastrof Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (10/-) 1 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Praktyka (40/-) 7 Tak Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Warsztaty (5/-), Praktyka (40/-) 7 Tak Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Stany zagrożenia życia w pediatrii Wykład (10/-), Ćwiczenia (10/-), Warsztaty (10/-) 1 Tak Nie
Terapia Bólu Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie