SylabUZ

Praca socjalna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Badania społeczne w teorii i praktyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Logika Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Socjoterapia w pomocy społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Współczesne problemy i kwestie społeczne Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Fakultet
Wybrane koncepcje pomagania Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Wybrane zagadnienia pracy socjalnej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Animacja czasu wolnego w rodzinie Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ekonomia społeczna Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Metody statystyczne w pomocy społecznej Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka asystencka (120 godz.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Współczesne koncepcje polityki społecznej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Kierowanie zespołami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka pracy z grupą Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka dyplomowa I Praktyka (160/160) 5 Nie Nie
Prawne aspekty funkcjonowania rodziny Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Teoria i praktyka pracy socjalnej - nowe tendencje Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Wybrane zagadnienia psychiatrii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru
Wykład monograficzny - Pułapki opieki i wychowania Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: E-learning Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Kapitał edukacyjny dziecka Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Logopedia XXI wieku w obliczu wielokulturowości Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Sieci społeczne w działaniu Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Teoria decyzji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja dorosłych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Gerontologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka dyplomowa II Praktyka (80/80) 3 Nie Nie
Prawne aspekty pracy socjalnej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 8 Nie Nie
Superwizja w pracy socjalnej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne problemy socjologii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne problemy wielokulturowości Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie projektami pomocowymi Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie