SylabUZ

Fizyka
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot specjalnościowy
Astrofizyka I Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Metody Monte Carlo Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Programowanie naukowe w języku Python Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Dozymetria i kontrola jakości w fizyce medycznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Metody matematyczne fizyki Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Fizyka teoretyczna Wykład (45/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Pracownia fizyczna II Laboratorium (105/-) 12 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot specjalnościowy
Astrofizyka II Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Procesy promieniste w astrofizyce Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Języki skryptowe w analizie danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Programowanie symboliczne w symulacjach procesów fizycznych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Programowanie w środowisku UNIX Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Symulacje komputerowe w zastosowaniach Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Algorytmy analizy obrazów medycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Metody matematyczne w biofizyce i fizyce medycznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Pakiety do obliczeń statystycznych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot specjalnościowy
Fizyka statystyczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Pakiety do obliczeń symbolicznych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Symulacje komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Fizyka kwantowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Przedmiot humanistyczny Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot specjalnościowy
Astrofizyka wysokich energii Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Radioastronomia współczesna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny I Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Programowanie aplikacji internetowych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Wykład monograficzny I Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Podstawy bioinformatyki Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Wykład monograficzny I Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Fizyka kwantowa II Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wykład monograficzny I Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy kierunkowy
Fizyka fazy skondensowanej Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Fizyka jądrowa i fizyka wysokich energii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot oferowany
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot specjalnościowy
Astrofizyka obiektów zwartych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Symulacje układów kwantowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Podstawy mikrobiologii Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy neurobiologii obliczeniowej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot specjalnościowy
Fizyka cząstek elementarnych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Teoria pola Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot oferowany
Praca magisterska Ćwiczenia (0/-) 12 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium przeglądowe Seminarium (30/-) 4 Nie Nie