SylabUZ

Lekarski
jednolite magisterskie sześcioletnie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/15), Laboratorium (75/75) 8 Nie Nie
Biochemia Wykład (30/30), Laboratorium (60/60), Seminarium (30/30) 9 Tak Nie
Biofizyka Wykład (30/30), Laboratorium (30/30) 5 Tak Nie
Biostatystyka Wykład (15/15), Laboratorium (30/30) 3 Nie Nie
Histologia, cytofizjologia i embriologia Wykład (15/15), Laboratorium (45/45), Seminarium (10/10) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Rozwój i wady rozwojowe człowieka Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Rozwój ontogenetyczny człowieka Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/15), Laboratorium (75/75) 8 Tak Nie
Biologia molekularna Wykład (15/15), Laboratorium (15/15), Seminarium (15/15) 4 Tak Nie
Etyka lekarska z elementami profesjonalizmu Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Histologia, cytofizjologia i embriologia Wykład (5/5), Laboratorium (45/45) 5 Tak Nie
Historia medycyny Wykład (30/30) 1 Nie Nie
Informatyka Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie
Język angielski medyczny Laboratorium (30/30) 1 Nie Nie
Parazytologia Wykład (15/15), Laboratorium (15/15) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa - opieka nad chorym (4 tyg.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Metody obrazowania w diagnostyce morfologicznej Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Mikroskopia wirtualna Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Socjologia medycyny Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Wykład (30/30), Laboratorium (60/60) 9 Nie Nie
Humanizacja medycyny Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Immunologia Wykład (30/30), Laboratorium (30/30), Seminarium (15/15) 6 Tak Nie
Język angielski medyczny Laboratorium (45/45) 2 Nie Nie
Mikrobiologia Wykład (30/30), Laboratorium (30/30), Seminarium (15/15) 6 Tak Nie
Prawa pacjenta Laboratorium (15/15) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Biomechanika Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Język niemiecki medyczny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Łacina Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Muzykoterapia Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Podstawy logopedii Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Podstawy treningu zdrowotnego osób w różnym wieku Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Terapia ruchem Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Psychologia lekarska Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/30) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnostyka laboratoryjna Wykład (30/30), Laboratorium (45/45) 6 Tak Nie
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Wykład (45/45), Laboratorium (60/60) 10 Tak Nie
Genetyka kliniczna Wykład (30/30), Laboratorium (30/30) 5 Nie Nie
Język angielski medyczny Laboratorium (45/45) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa - podstawowa opieka zdrowotna (medycyna rodzinna) (3 tyg.); pomoc doraźna (1 tydz.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Nauka oparta na problemie Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Coaching dla lekarzy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Implanty i sztuczne narządy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Język niemiecki medyczny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Pacjent z niepełnosprawnością w placówce służby zdrowia Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Prawne podstawy wykonywania zawodów medycznych Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Psychospołeczne aspekty zdrowia reprodukcyjnego i HIV/AIDS Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/30) 0 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne Wykład (30/30), Seminarium (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie
Choroby wewnętrzne Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 5 Nie Nie
Diagnostyka obrazowa Wykład (15/15), Laboratorium (75/75) 5 Tak Nie
Farmakologia z toksykologią Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Nie Nie
Medycyna oparta na dowodach naukowych Wykład (30/30) 1 Nie Nie
Patologia Wykład (30/30), Laboratorium (30/30), Seminarium (15/15) 6 Nie Nie
Pediatria Wykład (30/30), Seminarium (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Antybiotyki i bakterie: mechanizmy działania i strategie oporności Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Działania przeciwdrobnoustrojowe w zakażeniach ran Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Hipokrates u Demokryta, czyli dlaczego lekarze noszą białe fartuchy

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Lekarz w postępowaniu przedsądowym i sądowym Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Podstawy pracy z człowiekiem starszym Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Seksuologia Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia ogólna Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie
Dermatologia Wykład (30/30), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Tak Nie
Elementy patofizjologii Seminarium (30/30) 2 Nie Nie
Farmakologia z toksykologią Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Higiena i epidemiologia Wykład (15/15), Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie
Medycyna nuklearna Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Patologia Wykład (30/30), Laboratorium (30/30), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Praktyka zawodowa - choroby wewnętrzne (4 tyg.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Biomateriały w medycynie Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Długość życia a jakość życia, czyli dylematy bioetyki

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Limfologia i terapia przeciwobrzękowa Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Niewydolność oddechowa - patofizjologia, podstawy wentylacji mechanicznej Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Podstawy szycia chirurgicznego Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Strategie i rodzaje terapii genowej Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne - diabetologia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - kardiologia Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - nefrologia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (20/20) 2 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Wykład (30/30), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (45/45) 5 Nie Nie
Ortopedia z traumatologią Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru - Leki pochodzenia naturalnego Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Podstawy języka migowego dla lekarzy Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Psychologiczno-pedagogiczane podstawy pracy z dzieckiem Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - SARS-Cov-2 w pytaniach i odpowiedziach Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Psychiatria Wykład (30/30), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 4 Tak Nie
Transplantologia Wykład (10/10), Zajęcia kliniczne (20/20) 2 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia onkologiczna Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - endokrynologia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (20/20) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - hematologia Wykład (5/5), Seminarium (10/10), Zajęcia kliniczne (20/20) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - pulmonologia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Choroby zakaźne i pasożytnicze Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Tak Nie
Kardiologia interwencyjna i kardiochirurgia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie
Medycyna ratunkowa Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie
Okulistyka Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Tak Nie
Otolaryngologia Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Tak Nie
Praktyka zawodowa - ginekologia i położnictwo 2 tygodnie; chirurgia 2 tygodnie Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Analiza EKG w praktyce Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Radiologia praktyczna Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Radioterapia onkologiczna Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Seksuologia kliniczna Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Żywienie kliniczne Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anestezjologia i intensywna terapia Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (45/45) 5 Tak Nie
Chirurgia - torakochirurgia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Chirurgia dziecięca Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie
Chirurgia naczyniowa Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Geriatria Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Medycyna rodzinna Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Tak Nie
Neurologia Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 5 Tak Nie
Onkologia Wykład (30/30), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie
Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Medycyna rodzinna

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Psychiatria

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Rehabilitacja Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia - neurochirurgia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie
Farmakologia kliniczna Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 1 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Wykład (45/45), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (45/45) 6 Tak Nie
Medycyna paliatywna Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie
Medycyna sądowa Wykład (15/15), Laboratorium (45/45) 3 Tak Nie
Pediatria Wykład (30/30), Seminarium (10/10), Zajęcia kliniczne (60/60) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa - intensywna terapia 2 tygodnie, pediatria 2 tygodnie Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Prawo medyczne Wykład (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Chirurgia

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Medycyna ratunkowa i intensywna terapia

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Pediatria

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Położnictwo i ginekologia

Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Urologia Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie
Semestr 12
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia Zajęcia kliniczne (160/160) 8 Tak Nie
Choroby wewnętrzne Zajęcia kliniczne (270/270) 16 Tak Nie
Ginekologia i położnictwo Zajęcia kliniczne (60/60) 4 Tak Nie
Medycyna ratunkowa Zajęcia kliniczne (60/60) 4 Tak Nie
Medycyna rodzinna Zajęcia kliniczne (60/60) 4 Tak Nie
Pediatria Zajęcia kliniczne (120/120) 8 Tak Nie
Psychiatria Zajęcia kliniczne (60/60) 4 Tak Nie
Specjalność wybrana przez studenta Zajęcia kliniczne (180/180) 12 Tak Nie