SylabUZ

Praca socjalna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Antropologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Logika Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Metodologia badań społecznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Socjoterapia w pomocy społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Systemy pomocy społecznej w Polsce i na świecie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Współczesne problemy i kwestie społeczne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy - Fakultet:
Wybrane koncepcje pomagania Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Wybrane zagadnienia pracy socjalnej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Moduł dyplomowy:
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Animacja czasu wolnego w rodzinie Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Ekonomia społeczna Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Język angielski Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/18) 2 Tak Tak
Metody statystyczne w pomocy społecznej Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Współczesne koncepcje filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Współczesne koncepcje polityki społecznej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Moduł dyplomowy:
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Moduł praktyka:
Praktyka asystencka (120 godz.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Kierowanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka pracy z grupą Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Prawne aspekty funkcjonowania rodziny Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka pracy socjalnej - nowe tendencje Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Wybrane zagadnienia psychiatrii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Moduł rozszerzający - ograniczonego wyboru:
Wykład monograficzny: Innowacyjne planowanie kariery zawodowej Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Jak żyć w świecie konfliktów? Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Pedagogiczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Podmiotowość człowieka w relacjach interpersonalnych Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Umiejętności wychowawcze w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny: Współczesne problemy czasu wolnego Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Moduł dyplomowy:
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Moduł praktyka:
Praktyka dyplomowa I Praktyka (160/160) 5 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Edukacja dorosłych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Gerontologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Prawne aspekty pracy socjalnej Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Superwizja w pracy socjalnej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Współczesne problemy socjologii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Współczesne problemy wielokulturowości Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie projektami pomocowymi Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy - Fakultet:
Interwencja kryzysowa w sytuacji straty Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Mediacja jako forma wsparcia rodziny w kryzysie Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Moduł dyplomowy:
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Moduł praktyka:
Praktyka dyplomowa II Praktyka (80/80) 3 Nie Nie