SylabUZ

Praca socjalna
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 1
Podstawy ekonomii Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Podstawy organizacji i zarządzania Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Moduł praktyk:
Praktyka hospitacyjna (90 godz.) Praktyka (90/54) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Antropologia kultury Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia myśli społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do socjologii Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 2
Patologie społeczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Wybrane zagadnienia problemów i kwestii społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Moduł praktyk:
Praktyka stażowa 1 (90 godz.) Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Demografia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język angielski II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Komunikacja społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Psychologia rozwojowa i osobowości Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Struktury administracji publicznej i władz lokalnych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Warsztat - wsparcie po stracie Laboratorium (45/27) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pracy socjalnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł przedmiotów specjalnościowych do wyboru:
Seminarium monograficzne 1 Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 3
Edukacja ekologiczna Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Prawa człowieka a pomoc społeczna Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Moduł praktyk:
Praktyka asystencka 1 (120 godz.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Praktyka stażowa 2 (90 godz.) Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Diagnostyka potrzeb społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Pedagogika rodziny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Polityka społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Pomoc społeczna i programy pomocy społecznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Poradnictwo rodzinne i seksualne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka poradnictwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Trening interpersonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów specjalnościowych do wyboru:
Seminarium monograficzne 2 Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 4
Interwencja kryzysowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Wsparcie społeczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Moduł praktyk:
Praktyka stażowa 3 (90 godz.) Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Edukacja i profilaktyka zdrowotna Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Ekonomika gospodarstwa domowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Język angielski IV Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Komputer w badaniach społecznych Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka pracy socjalnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Prawo rodzinne i opiekuńcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Psychogerontologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów specjalnościowych do wyboru:
Seminarium monograficzne 3 Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 5
Organizacja czasu wolnego Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Organizowanie społecności lokalnej Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 6
Podstawy socjoterapii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Podstawy terapii uzależnień Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 7
Metody terapii grupowej Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Poradnictwo dla młodzieży Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Moduł dyplomowy:
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł praktyk:
Praktyka asystencka 2 (120 godz.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Ewaluacja w pomocy społecznej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Metody i techniki badań społecznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Poradnictwo zawodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Prawo pracy Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Projekt socjalny I Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 8
Poradnictwo incydentalne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Poradnictwo zapośredniczone Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Moduł przedmiotów specjalnościowych: Przedmiot do wyboru 9
Rynek pracy i bezrobocie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego i systemu prawnego pomocy społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Moduł dyplomowy:
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (30/18), Egzamin (0/0) 7 Tak Nie
Moduł praktyk:
Praktyka dyplomowa (180 godz.) Praktyka (180/180) 5 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Andragogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Etyka zawodowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pomoc społeczna w społeczeństwie wielokulturowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Projekt socjalny II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Superwizja Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie