SylabUZ

Pedagogika / Resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Pedagogika resocjalizacyjna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/4) Nie Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Prawne podstawy resocjalizacji i mediacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Psychologia rozwiązywania konfliktów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Pedagogika penitencjarna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika rodziny Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Tak Nie
Podstawy negocjacji i mediacji Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Blok psychologiczny
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza resocjalizacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metodyka resocjalizacji i mediacji w środowisku zamkniętym Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Projekt korekcyjny Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Socjoterapia Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Blok socjologiczny
Socjologia edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Socjologia kultury Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komputer w badaniach społecznych Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Media w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metodyka resocjalizacji i mediacji w środowisku otwartym Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka terapii uzależnień Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Poradnictwo seksualne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (50h) Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Procedury interwencji kryzysowej i mediacji Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Psychoterapia Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/12) 2 Nie Nie
Terapia pedagogiczna Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Blok ogólny
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy działalności kuratora sądowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (100 godz.) Praktyka (100/100) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/24), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Trening umiejętności mediacyjnych Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane aspekty kryminologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie