SylabUZ

Filologia / Filologia rosyjska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 14 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język rosyjski w turystyce Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 10 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język rosyjski w biznesie Konwersatorium (60/-) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Rosyjska kultura współczesna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Korespondencja handlowa Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Historia literatur słowiańskich Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Twórczość rosyjskich pisarzy emigrantów Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Wstęp do tłumaczeń przysięgłych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie