SylabUZ

Politologia.
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geopolityka Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Geopolityka Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Historia instytucji politycznych Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny B2Plus Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Metodologia badań politologicznych Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria polityki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wprowadzenie do politologii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do politologii Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komunikowanie polityczne Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Komunikowanie polityczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Polityka bezpieczeństwa w systemie politycznym RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia polityki Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia polityki Konwersatorium (30/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia polityki Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Socjologia polityki Konwersatorium (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Prawo europejskie Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot humanistyczny: Biografistyka i biografie

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ruchy społeczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Translatorium politologiczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Współczesne konflikty zbrojne Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Decydowanie polityczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Ekonomia polityczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku studiów

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Terroryzm i jego zwalczanie Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Zarządzanie kryzysowe Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie