SylabUZ

Matematyka
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Algebra liniowa 1 Wykład (45/-), Ćwiczenia (45/-) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna 1 Wykład (60/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Logika i teoria mnogości Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Programowanie komputerów 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty oferowane
Pracownia matematyczna 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 1 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Matematyka dyskretna 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Algebra liniowa 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna 2 Wykład (60/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Programowanie komputerów 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 2 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Algebra ogólna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Analiza matematyczna 3 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Geometria Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Rachunek prawdopodobieństwa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Przedmioty społeczne
Pedagogika

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Psychologia

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Przedmioty oferowane
Fizyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Mikroekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Pedagogika 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (15/-), Praktyka (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy dydaktyki

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy uczenia maszynowego Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Pracownia matematyczna 1 Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Programowanie obiektowe 1

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Tak
Psychologia 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (15/-), Praktyka (15/-) 2 Nie Nie
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Wstęp do matematyki finansowej

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Tak
Przedmioty humanistyczne
Polszczyzna w praktyce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 3 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Równania różniczkowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Statystyka matematyczna Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Przedmioty oferowane
Analiza i projektowanie obiektowe w UML Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Tak
Analiza kombinatoryczna struktur dyskretnych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Badania operacyjne 1

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Dydaktyka matematyki 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Ekonomia matematyczna

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Elementy historii i filozofii matematyki Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Makroekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Matematyka dyskretna 2

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Metody probabilistyczne w informatyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Podstawy modelowania matematycznego

Występuje w specjalnościach: Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Tak
Praktyka nauczycielska 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (60/-) 4 Nie Nie
Praktyka śródroczna 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Programowanie obiektowe 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Statystyka opisowa i ekonomiczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Systemy baz danych 1

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Teoria gier

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Zajęcia z emisji głosu

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 4 Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmioty społeczne
Pedagogika Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Psychologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Przedmioty oferowane
Algorytmy i struktury danych

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Badania operacyjne 2

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Dydaktyka matematyki 2

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
LaTeX Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Metody aktuarialne

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Tak
Metody boolowskie w informatyce

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 2

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 2 Nie Tak
Mikroekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Podstawy inżynierii finansowej

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Tak
Podstawy optymalizacji

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii, Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Podstawy uczenia maszynowego Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Pracownia matematyczna 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna, Matematyka z informatyką w ekonomii, Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne

Praktyka (75/-) 3 Nie Tak
Programowanie obiektowe 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Tak
Projektowanie systemów informatycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Tak
Sieci komputerowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Systemy baz danych 2

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Systemy baz danych projekt 1 Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Śródroczna praktyka wychowawcza 1

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Teoria liczb

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do matematyki finansowej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Tak
Wstęp do metod numerycznych

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii, Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 7 Tak Tak
Przedmioty humanistyczne
Polszczyzna w praktyce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Pakiety matematyczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (60/-) 7 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Topologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty oferowane
Analiza i projektowanie obiektowe w UML Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Tak
Analiza kombinatoryczna struktur dyskretnych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Aplikacje WWW i PHP Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Badania operacyjne 1 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Bezpieczeństwo systemów informatycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Ekonometria

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w ekonomii

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Tak
Ekonomia matematyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Elementy geometrii współczesnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Elementy historii i filozofii matematyki Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Geometria elementarna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Kontrola jakości Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Makroekonomia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Matematyka dyskretna 2 Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Metody probabilistyczne w informatyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Modelowanie szeregami czasowymi

Występuje w specjalnościach: Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Nie Tak
Modelowanie w finansach

Występuje w specjalnościach: Matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach, Modelowanie matematyczne

Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Tak
Planowanie doświadczeń Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Podstawy modelowania matematycznego Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Tak
Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Praktyczne metody statystyki Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Tak
Programowanie obiektowe 2 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Programowanie w pakietach statystycznych Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Statystyka opisowa i ekonomiczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Systemy baz danych 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Tak
Systemy baz danych projekt 2

Występuje w specjalnościach: Informatyka matematyczna

Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Wybrane zagadnienia pracy z uczniem zdolnym

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Nie