SylabUZ

Filologia polska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Tradycja kulturowa literatury Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Translatorium językoznawcze Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Translatorium literaturoznawcze Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztaty historycznojęzykowe Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Językoznawstwo ogólne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Konteksty literatury i kultury do XVIII w. Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Komunikacja w internecie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Literatura Popularna
Polska współczesna proza fantastyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Nauczycielska
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komunikacja językowa interpersonalna i interkulturowa Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Konteksty literatury i kultury XIX w. Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka praktyczna Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Literatura Popularna
Imaginarium literatury popularnej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadpodstawowa Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw:Powieść kryminalna XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Aksjologiczny wymiar literatury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Literatura Popularna
Struktury narracyjne literatury popularnej Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadpodstawowa Praktyka (60/-) 2 Nie Nie