SylabUZ

Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologiczne aspekty uzależnień behawioralnych (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Czynniki leczące w terapii uzależnień (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5) 1 Tak Nie
Diagnoza i terapia uzależnienia od hazardu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Diagnoza i terapia uzależnienia od seksu i pornografii (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Diagnoza uzależnień behawioralnych i problem podwójnych diagnoz (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie
Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/5) 1 Nie Nie
Interwencje wobec osoby uzależnionej i jej rodziny (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Problemowe korzystanie z internetu i gier video (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Tak Nie
Profilaktyka uzależnień behawioralnych w praktyce - zasoby i ograniczenia (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Prowadzenie indywidualnego kontaktu terapeutycznego w pracy z osobą uzależnioną (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Psychologiczne mechanizmy kształtowania się uzależnień (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/15) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych) Seminarium (-/10) 2 Nie Nie
Strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Szkodliwe używanie telefonu komórkowego i korzystanie z portali społecznościowych - diagnoza, konsekwencje i profilaktyka (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Warsztat pracy z dorosłymi osobami z uzależnieniami behawioralnymi (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 4 Nie Nie
Warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi w obszarze uzależnień behawioralnych (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/15) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do problematyki uzależnień behawioralnych (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Wybrane problemy psychologii osobowości i psychopatologii w kontekście uzależnień (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Tak Nie
Wykład monograficzny (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Wykorzystanie analizy transakcyjnej w terapii uzależnień behawioralnych (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 4 Nie Nie