SylabUZ

Architektura
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera architekta
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Geometria wykreślna I Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Historia architektury powszechnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Mechanika budowli I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy geodezji Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy ochrony środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy projektowania architektonicznego I Wykład (15/-), Projekt (45/-) 3 Nie Nie
Rysunek odręczny I Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Teoria architektury Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo ogólne II Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Geometria wykreślna II Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Historia architektury polskiej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Historia budowy miast I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Mechanika budowli II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy projektowania architektonicznego II Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Rysunek odręczny II Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
przedmioty wybieralne - Sztuki i techniki plastyczne
Sztuka współczesna Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Techniki warsztatowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia pracy Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Budownictwo ogólne III Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dendrologia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Fizjografia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Fizyka budowli I Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Historia architektury współczesnej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Historia budowy miast II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Materiałoznawstwo Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Projektowanie architektury mieszkaniowej jednorodzinnej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Rysunek odręczny III Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
przedmioty wybieralne - Architektura i środowisko
Architektura niskoenergetyczna Projekt (15/-) 2 Nie Tak
Mała architektura miejska Projekt (15/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka zawodu i prawa autorskie architekta Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Instalacje budowlane I Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Inżynieria obiektów komunikacyjnych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Konstrukcje budowlane I Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Malarstwo Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Podstawy projektowania urbanistycznego I Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka budowlana Praktyka (0/-) 3 Nie Nie
Projektowanie architektury usługowej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (wybieralny) Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Teoria budowy miast Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
przedmioty wybieralne - Zaawansowane projekt. komputerowe I
Zaawansowane komputerowe projektowanie architektoniczne I Laboratorium (15/-) 2 Nie Tak
Zaawansowane komputerowe projektowanie urbanistyczne I Laboratorium (15/-) 2 Nie Tak
przedmiot wybieralny
Język angielski I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomika projektowania i procesu inwestycyjnego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Instalacje budowlane II Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Konstrukcje budowlane II Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy projektowania urbanistycznego II Wykład (15/-), Projekt (30/-) 4 Tak Nie
Projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
przedmioty wybieralne - Sztuki i techniki plastyczne
Grafika użytkowa Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Modelowanie Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
przedmioty wybieralne - Zaawansowane projekt. komputerowe II
Zaawansowane komputerowe projektowanie architektoniczne II Laboratorium (15/-) 2 Nie Tak
Zaawansowane komputerowe projektowanie urbanistyczne II Laboratorium (15/-) 2 Nie Tak
przedmioty wybieralne - Urbanistyka i środowisko
Architektura krajobrazu i terenów zieleni Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
Projektowanie osadnictwa wiejskiego Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
Rekultywacja terenów poprzemysłowych Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
Socjologia miasta Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
przedmioty wybieralne - Fizyka budowli II
Kształtowanie środowiska w budynkach Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Termomodernizacja budynków Projekt (30/-) 3 Nie Tak
przedmiot wybieralny
Język angielski II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konstrukcje budowlane III Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Organizacja procesu inwestycyjnego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy prawa budowlanego Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka projektowa Praktyka (0/-) 3 Nie Nie
Projektowanie architektury przemysłowej Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Projektowanie zespołów mieszkaniowych Wykład (15/-), Projekt (45/-) 3 Nie Nie
przedmioty wybieralne - Architektura i środowisko
Architektura wiejska Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
Architektura wnętrz Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
przedmioty wybieralne - Zabudowa historyczna
Konserwacja zabytków Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
Modernizacja zespołów zabudowy Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Nie Tak
przedmiot wybieralny
Język angielski III Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Pracownia dyplomowa inzynierska Projekt (135/-) 6 Nie Nie
Projektowanie zespołów usługowych Wykład (15/-), Projekt (45/-) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Zastosowanie BIM w Architekturze Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
przedmiot wybieralny
Język angielski IV Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak