SylabUZ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język w mediach Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Nauka o komunikowaniu Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Opinia publiczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Mity i religie świata Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Twórcze pisanie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych/życie kulturalne miasta i regionu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka dziennikarska Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Teoria komunikacji społecznej i medialnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Współczesna polszczyzna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Broker Informacji
Teoria informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Pisanie Kreatywne
Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pisania kreatywnego Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw:Wybrane aspekty frazeologii polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dykcja i emisja głosu Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Gatunki dziennikarskie/redakcja tekstów dziennikarskich Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Kultura wypowiedzi dziennikarskiej Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy warsztatu dziennikarskiego / warsztaty radiowe Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Zarys historii Polski i świata Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Broker Informacji
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pozyskiwanie i opracowanie informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Esej literacki Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Narratologia Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty krytyczno-publicystyczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Podstawy retoryki i erystyki Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Podstawy warsztatu dziennikarskiego / warsztaty prasowe Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
PR i marketing polityczny Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Broker Informacji
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Czas i przestrzeń Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Fabuła i intryga Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Kreacja bohatera Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracja publiczna Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Deontologia mediów Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy warsztatu dziennikarskiego/warsztaty telewizyjne Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Translatorium tekstów specjalistycznych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarys rozwoju mediów/media regionalne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Broker Informacji
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Dezinformacja w świecie współczesnym Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Teksty użytkowe Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztaty pisania prozy/warsztaty pisania poezji Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kreatywne pisanie reportazu literackiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Podstawy ekonomiki kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Prawo mediów Wykład (30/-) 6 Tak Nie
Seminarium licencjackie (II) Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Systemy medialne w Polsce i na świecie Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wiedza o kulturze Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytycznoliterackie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak