SylabUZ

Sociology
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module code:
Empirical Problems of Sociology Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Foreign Language Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
M.A. Seminar 1 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Methodology of Social Sciences Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Presentation and Visualization of Data Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Problems of Social Differentiation Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Social Capital Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Subdiscipline of Sociology 1 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Subdiscipline of Sociology 2 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Theoretical Problems of Sociology Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module code:
Challenges of Contemporary Humanities Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Contemporary Communication Theories Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Evaluation Research Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
M.A. Seminar 2 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Multiculturalism in Contemporary World Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Social Research in The Field of IT Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Statistical Computer Analysis Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Subdiscipline of Sociology 3 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Subdiscipline of Sociology 4 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Workshop Methods Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module code:
Art of Debate and Social Consultations Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
M.A. Seminar 3 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Monographic Lecture 1 Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Set of Subjects 1 Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Specialization: Social Communication
Intercultural Communication Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Marketing and Persuasion in the Public Sphere Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Research Workshop 1 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Social Aspects of Advertising Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Sociocultural Influence of The Internet Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Specialization: UX Researcher
Introduction to UX Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Prototyping Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Research Workshop 1 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Techniques for Users Profiling Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Utility of Digital Products Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module code:
M.A. Seminar 4 Seminarium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Monographic Lecture 2 Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Set of Subjects 2 Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Specialization: Social Communication
Methods of Testing Mass Media Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Public Media Relations Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Research Workshop 2 Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Visual Sociology Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Specialization: UX Researcher
Methods of Testing Users Needs Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Qualitative Studies in UX Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Quantitative Studies in UX Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Research Workshop 2 Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie