SylabUZ

Lekarski
jednolite magisterskie sześcioletnie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia I Wykład (15/15), Ćwiczenia (75/75) 8 Nie Nie
Biochemia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 7 Tak Nie
Biofizyka Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Biostatystyka Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Chemia medyczna Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Histologia z cytofizjologią I Wykład (15/15), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (5/5) 4 Nie Nie
Historia medycyny Wykład (30/30) 1 Nie Nie
Łacina Seminarium (30/30) 1 Nie Nie
Rozwój i wady rozwojowe człowieka - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie

Szkolenie BHP

Inne (30/30) 0 Nie Nie
Technologie informatyczne Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia II Wykład (15/15), Ćwiczenia (75/75) 8 Tak Nie
Biologia molekularna Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (15/15) 3 Tak Nie
Etyka lekarska Wykład (30/30) 1 Nie Nie
Histologia z cytofizjologią II Wykład (5/5), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (5/5) 5 Tak Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Parazytologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Praktyka wakacyjna - opieka nad chorym Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - mikroskopia wirtualna Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Socjologia medycyny Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologiczne bazy danych i programy służące do ich obsługi - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Biomechanika - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Fizjologia I Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 7 Nie Nie
Immunologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (45/45) 2 Nie Nie
Mikrobiologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Tak Nie
Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Psychologia lekarska Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Standardy bioetyczne w praktyce lekarskiej - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Coaching dla lekarzy - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Diagnostyka laboratoryjna Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 6 Tak Nie
Fizjologia II Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 8 Tak Nie
Genetyka kliniczna Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Implanty i sztuczne narządy - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Język angielski medyczny Ćwiczenia (45/45) 3 Tak Nie
Nauka oparta na problemie - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Patofizjologia Wykład (30/30), Seminarium (45/45) 7 Tak Nie
Praktyka wakacyjna - lecznictwo otwarte - lekarz rodzinny; pomoc doraźna na oddziale medycyny ratunkowej Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Prawne podstawy wykonywania zawodów medycznych - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Farmakologia z toksykologią Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Nie Nie
Lekarz w postępowaniu przedsądowym i sądowym - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Medycyna oparta na dowodach naukowych - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Molekularne podstawy lekooporności - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Patomorfologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Nie Nie
Propedeutyka chirurgii Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Propedeutyka chorób wewnętrznych Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Propedeutyka pediatrii Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 5 Nie Nie
Radiologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (60/60), Seminarium (15/15) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomateriały w medycynie - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Choroby skórne i weneryczne Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Farmakologia z toksykologią I Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Higiena i epidemiologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Humanizacja medycyny - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak

Kompetencje pracy w zespole - przedmiot fakultatywny

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Medycyna nuklearna Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Patomorfologia I Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Praktyka wakacyjna - choroby wewnętrzne Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Propedeutyka chirurgii I Wykład (30/30), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Propedeutyka chorób wewnętrznych I Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Techniki informatyczne w morfometrii - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Wprowadzenie do medycyny sportowej - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Zarządzanie w instytucjach ochrony zdrowia - przedmiot fakultatywny Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Zdrowie publiczne Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne - diabetologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - kardiologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - nefrologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - reumatologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (15/15) 5 Nie Nie
Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Przedmiot fakultatywny - Evidence Based Medicine I Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Leki pochodzenia naturalnego Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Podstawy języka migowego dla lekarzy Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Psychologiczno-pedagogiczane podstawy pracy z dzieckiem Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Żywienie kliniczne Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Psychiatria Wykład (45/45), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 5 Tak Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia - kardiochirurgia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Chirurgia ogólna Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - endokrynologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - hematologia Wykład (5/5), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (10/10) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - pulmonologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Choroby zakaźne i pasożytnicze Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Medycyna ratunkowa Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Okulistyka Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Otolaryngologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie

Praktyka wakacyjna - ginekologia i położnictwo 2 tygodnie; chirurgia ogólna 2 tygodnie

Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Analiza EKG w praktyce Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Evidence Based Medicine II Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Muzykoterapia Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Radiologia praktyczna Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Transplantologia Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anestezjologia i intensywna terapia Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Chirurgia - torakochirurgia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Chirurgia dziecięca Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Chirurgia naczyniowa Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Medycyna rodzinna Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Neurologia Wykład (45/45), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Onkologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Propedeutyka stomatologii Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Przygotowanie do LEKu - Medycyna rodzinna/Psychiatria Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Rehabilitacja Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia - neurochirurgia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Chirurgia - urologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Farmakologia kliniczna Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Wykład (45/45), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Medycyna paliatywna Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Medycyna sądowa z elementami prawa Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (30/30) 3 Tak Nie
Pediatria Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 7 Tak Nie

Praktyka wakacyjna - intensywna terapia 2 tygodnie, pediatria 2 tygodnie

Praktyka (120/120) 4 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Pediatria/Chirurgia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Położnictwo i ginekologia/Medycyna ratunkowa i intensywna terapia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - orzecznictwo lekarskie Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 11
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia Ćwiczenia (100/100) 5 Nie Nie
Choroby wewnętrzne Ćwiczenia (130/130) 8 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Ćwiczenia (60/60) 3 Tak Nie

Medycyna ratunkowa

Ćwiczenia (60/60) 4 Tak Nie
Pediatria Ćwiczenia (70/70) 5 Nie Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Kardiochirurgia Zajęcia kliniczne (90/90) 5 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Neurochirurgia Zajęcia kliniczne (90/90) 5 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Okulistyka Zajęcia kliniczne (90/90) 5 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Otolaryngologia Zajęcia kliniczne (90/90) 5 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Pulmonologia Zajęcia kliniczne (90/90) 5 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Urologia Zajęcia kliniczne (90/90) 5 Tak Nie
Semestr 12
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia Ćwiczenia (60/60) 3 Tak Nie
Choroby wewnętrzne Ćwiczenia (140/140) 9 Tak Nie
Medycyna rodzinna Ćwiczenia (60/60) 4 Tak Nie
Pediatria Ćwiczenia (50/50) 4 Tak Nie
Psychiatria Ćwiczenia (60/60) 4 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Anestezjologia i intensywna terapia Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Medycyna paliatywna Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie

Wybrany przedmiot kliniczny - Medycyna sądowa

Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Neurologia Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie

Wybrany przedmiot kliniczny - Onkologia

Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny - Ortopedia Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie

Wybrany przedmiot kliniczny - Ortopedia dziecięca

Zajęcia kliniczne (90/90) 6 Tak Nie