SylabUZ

Lekarski
jednolite magisterskie sześcioletnie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/15), Ćwiczenia (75/75) 8 Nie Nie
Biochemia Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 7 Tak Nie
Biofizyka Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Biostatystyka Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Chemia medyczna Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Histologia z cytofizjologią Wykład (15/15), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (10/10) 4 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Rozwój i wady rozwojowe człowieka Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Szkolenie BHP Inne (4/4) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/15), Ćwiczenia (75/75) 8 Tak Nie
Biologia molekularna Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (15/15) 3 Tak Nie
Etyka lekarska Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Histologia z cytofizjologią Wykład (5/5), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Historia medycyny Wykład (30/30) 1 Nie Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Komunikacja interpersonalna Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Parazytologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Praktyka wakacyjna - opieka nad chorym (4 tyg.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Mikroskopia wirtualna Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Socjologia medycyny Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Technologie informatyczne Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 7 Nie Nie
Immunologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (45/45) 2 Nie Nie
Mikrobiologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Tak Nie
Prawa pacjenta Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Biomechanika Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Język niemiecki medyczny I Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Łacina Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Muzykoterapia Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Terapia ruchem Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Psychologia lekarska Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/30) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnostyka laboratoryjna Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 6 Tak Nie
Fizjologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 8 Tak Nie
Genetyka kliniczna Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Humanizacja medycyny Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (45/45) 3 Tak Nie
Patofizjologia Wykład (30/30), Seminarium (45/45) 7 Tak Nie
Patofizjologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 7 Tak Nie
Praktyka wakacyjna - lecznictwo otwarte - lekarz rodzinny (3 tyg.); pomoc doraźna na oddziale medycyny ratunkowej (1 tydz.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Coaching dla lekarzy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Implanty i sztuczne narządy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Język niemiecki medyczny II Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Nauka oparta na problemie Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Prawne podstawy wykonywania zawodów medycznych Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/30) 0 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Farmakologia z toksykologią Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Nie Nie
Medycyna oparta na dowodach naukowych Wykład (30/30) 1 Nie Nie
Patomorfologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 6 Nie Nie
Propedeutyka chorób wewnętrznych Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 5 Nie Nie
Propedeutyka pediatrii Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Antybiotyki i bakterie: mechanizmy działania i strategie oporności Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Działania przeciwdrobnoustrojowe w zakażeniach ran Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Lekarz w postępowaniu przedsądowym i sądowym Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Podstawy pracy z człowiekiem starszym Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Promocja zdrowia Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Zarządzanie w instytucjach ochrony zdrowia Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Radiologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (60/60), Seminarium (15/15) 5 Tak Nie
Seksuologia Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby skórne i weneryczne Wykład (30/30), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (15/15) 2 Tak Nie
Farmakologia z toksykologią Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Higiena i epidemiologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Medycyna nuklearna Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Patomorfologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 7 Tak Nie
Praktyka wakacyjna - choroby wewnętrzne (4 tyg.) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Propedeutyka chirurgii Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 5 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Biomateriały w medycynie Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Limfologia i terapia przeciwobrzękowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Niewydolność oddechowa - patofizjologia, podstawy wentylacji mechanicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Podstawy szycia chirurgicznego Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Strategie i rodzaje terapii genowej Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Techniki informatyczne w morfometrii Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne - diabetologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - kardiologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - nefrologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - reumatologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (15/15) 5 Nie Nie
Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Przedmiot fakultatywny - Leki pochodzenia naturalnego Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Podstawy języka migowego dla lekarzy Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Psychologiczno-pedagogiczane podstawy pracy z dzieckiem Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - SARS-Cov-2 w pytaniach i odpowiedziach Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Psychiatria Wykład (45/45), Ćwiczenia (30/30), Seminarium (15/15) 4 Tak Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia - kardiochirurgia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Chirurgia ogólna Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - endokrynologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - hematologia Wykład (5/5), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (10/10) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - pulmonologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Choroby zakaźne i pasożytnicze Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Medycyna ratunkowa Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Okulistyka Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Otolaryngologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Praktyka wakacyjna - ginekologia i położnictwo 2 tygodnie; chirurgia ogólna 2 tygodnie Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Analiza EKG w praktyce Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Radiologia praktyczna Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Przedmiot fakultatywny - Radioterapia onkologiczna Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Seksuologia kliniczna Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Żywienie kliniczne Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anestezjologia i intensywna terapia Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Chirurgia - torakochirurgia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Chirurgia dziecięca Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Chirurgia naczyniowa Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Medycyna rodzinna Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Neurologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Onkologia Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Nie Nie
Przygotowanie do LEKu - Choroby wewnętrzne Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Medycyna rodzinna

Wykład (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Psychiatria

Wykład (15/15) 0 Nie Nie
Rehabilitacja Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia - neurochirurgia Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Chirurgia - urologia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Farmakologia kliniczna Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Geriatria Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Ginekologia i położnictwo Wykład (45/45), Ćwiczenia (45/45), Seminarium (15/15) 6 Tak Nie
Medycyna paliatywna Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Medycyna sądowa z elementami prawa Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15), Seminarium (30/30) 4 Tak Nie
Pediatria Wykład (30/30), Ćwiczenia (60/60) 5 Tak Nie
Praktyka wakacyjna - intensywna terapia 2 tygodnie, pediatria 2 tygodnie Praktyka (120/120) 4 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Chirurgia

Wykład (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Medycyna ratunkowa i intensywna terapia

Wykład (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Pediatria

Wykład (15/15) 1 Nie Nie

Przygotowanie do LEKu - Położnictwo i ginekologia

Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - orzecznictwo lekarskie Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 12
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia Ćwiczenia (160/160) 8 Tak Nie
Choroby wewnętrzne Ćwiczenia (270/270) 17 Tak Nie
Ginekologia i położnictwo Ćwiczenia (60/60) 3 Tak Nie
Medycyna ratunkowa Ćwiczenia (60/60) 4 Tak Nie
Medycyna rodzinna Ćwiczenia (60/60) 4 Tak Nie
Pediatria Ćwiczenia (120/120) 9 Tak Nie
Psychiatria Ćwiczenia (60/60) 4 Tak Nie
Wybrany przedmiot kliniczny Ćwiczenia (180/180) 11 Tak Tak