SylabUZ

Socjologia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Empiryczne problemy socjologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Język angielski Konwersatorium (30/-) 2 Tak Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/-) 2 Tak Tak
Kapitał społeczny Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Metodologia nauk społecznych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Prezentacja i wizualizacja danych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Problemy zróżnicowania społecznego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Subdyscyplina 1 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Subdyscyplina 2 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Teoretyczne problemy socjologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Badania ewaluacyjne Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Badania społeczne w świecie IT Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Komputerowa analiza statystyczna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Metody pracy warsztatowej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Subdyscyplina 3 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Subdyscyplina 4 Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wielokulturowość we współczesnym świecie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Współczesne teorie komunikowania Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wyzwania współczesnej humanistyki Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Fakultet 1 Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Sztuka debaty i konsultacji społecznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny 1 Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność - Kominikacja społeczna:
Komunikowanie międzykulturowe Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Marketing i perswazja w sferze publicznej Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Społeczne aspekty reklamy Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Społeczno-kulturowe oddziaływanie internetu Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Warsztat badawczy 1 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Specjalność - UX Researcher:
Prototypowanie Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Techniki profilowania użytkowników Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Użyteczność produktów cyfrowych Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Warsztat badawczy 1 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Wstęp do UX Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Fakultet 2 Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 4 Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wykład monograficzny 2 Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność - Kominikacja społeczna:
Metody badania mass mediów Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Public i media relations Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Socjologia wizualna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztat badawczy 2 Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Specjalność - UX Researcher:
Badania ilościowe w UX Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Badania jakościowe w UX Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Badania potrzeb Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztat badawczy 2 Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie