SylabUZ

Praca socjalna
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia kultury Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia myśli społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy ekonomii Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy organizacji i zarządzania Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do socjologii Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 1 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 1 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Demografia Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Komunikacja społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Patologie społeczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Psychologia rozwojowa i osobowości Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium monograficzne I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Struktury administracji publicznej i władz lokalnych Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pracy socjalnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnostyka potrzeb społecznych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Pedagogika rodziny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Polityka społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pomoc społeczna i programy pomocy społecznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Poradnictwo rodzinne i seksualne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium monograficzne II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka poradnictwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Trening interpersonalny Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia problemów i kwestii społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru 1
Edukacja ekologiczna Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Prawa człowieka a pomoc społeczna Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja i profilaktyka zdrowotna Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ekonomika gopodarstwa domowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Komputer w badaniach społecznych Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka pracy socjalnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Praktyka hospitacyjna (90 godz.) Praktyka (90/90) 2 Nie Nie
Prawo rodzinne i opiekuńcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Rynek pracy i bezrobocie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium monograficzne III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego i systemu prawnego pomocy społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski IV Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Przedmiot do wyboru 2
Interwencja kryzysowa Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Wsparcie społeczne Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ewaluacja w pomocy społecznej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Metodologia badań społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Metody terapii grupowej Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy socjoterapii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy terapii uzależnień Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Poradnictwo zawodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Praktyka asystencka (90 godz.) Praktyka (90/90) 2 Nie Nie
Projekt socjalny I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Psychogerontologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru 3
Organizacja czasu wolnego Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Organizowanie społecności lokalnej Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Andragogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Etyka zawodowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pomoc społeczna w społeczeństwie wielokulturowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Poradnictwo zapośredniczone Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka dyplomowa (180 godz.) Praktyka (180/180) 4 Nie Nie
Prawo pracy Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Projekt socjalny II Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18), Egzamin (-/-) 7 Tak Nie
Superwizja Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru 4
Poradnictwo dla młodzieży Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Poradnictwo incydentalne Wykład (30/18) 2 Nie Tak