SylabUZ

Filologia angielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 14 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: A
Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: B
Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii a dramat amerykański Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
ścieżka językoznawcza
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
ścieżka literaturoznawcza
Teoria literatury Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: C
Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: D
Przedmiot do wyboru: Komunikacja interkulturowa Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
ścieżka językoznawcza
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
ścieżka literaturoznawcza
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 10 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: E
Przedmiot do wyboru: Brytyjska filozofia społeczna i polityczna Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: F
PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
ścieżka językoznawcza
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
ścieżka literaturoznawcza
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego I Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Tłumaczenia pisemne II Konwersatorium (60/36) 6 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyczna nauka języka angielskiego IV Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 11 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: G
PDW: Językoznawstwo kognitywne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmioit do wyboru: H
Przedmiot do wyboru: Teorie uczenia się i nauczania języka Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego Wykład (30/30) 2 Tak Nie
Dydaktyka języka angielskiego II Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna szkoła średnia Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Tłumaczenia specjalistyczne Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Tłumaczenia ustne konsekutywne Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie