SylabUZ

Wychowanie fizyczne / nauczycielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomechanika sportu Wykład (10/9), Laboratorium (20/9) 3 Tak Nie
Etyka sportu Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Gimnastyka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Medycyna sportowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Metodologia badań naukowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Pływanie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Wykład (15/15), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
Język migowy w sporcie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ergonomia i bezpieczeństwo w aktywności fizycznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Lekkoatletyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Monitorowanie efektów treningu zdrowotnego i sportowego Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Odnowa biologiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Piłka siatkowa Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna śródroczna - 80 godz. w szkole ponadpodstawowej, realizacja 1 dzień w tygodniu Laboratorium (80/80) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Statystyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Wychowanie fizyczne specjalne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalizacja: aktywność ruchowa seniorów
Fizjologia starzenia się Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy geriatrii Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specjalizacja: trener personalny
Teoria i metodyka treningu sportowego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Trening funkcjonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalizacja: żywienie i suplementacja w sporcie
Elementy fizjologii żywienia Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Żywienie w zdrowiu Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Koszykówka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Piłka nożna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Piłka ręczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła - wrzesień po 1 roku studiów 120 godzin w szkole ponadpodstawowej. Laboratorium (120/120) 5 Nie Nie
Praktyka śródroczna - 80 godz. zgodnie ze specjalizacją, realizacja 1 dzień w tygodniu. Laboratorium (80/80) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 7 Nie Nie
Struktura treningu sportowego Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/18), Egzamin (0/0) 2 Tak Nie
Język niemiecki Laboratorium (30/18), Egzamin (0/0) 2 Tak Nie
Specjalizacja: aktywność ruchowa seniorów
Trening funkcjonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Trening zdrowotny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalizacja: trener personalny
Trening siłowy Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Żywienie i suplementacja w sporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Specjalizacja: żywienie i suplementacja w sporcie
Personalizacja programu odżywiania Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Żywienie w sporcie i rekreacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Człowiek w czasie i przestrzeni Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Nowoczesne formy tańca Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w sporcie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka śródroczna - 80 godz. zgodnie ze specjalizacją, realizacja 1 dzień w tygodniu. Laboratorium (80/80) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Turystyka i rekreacja szkolna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Edukacja seksualna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Nowe trendy w turystyce Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalizacja: aktywność ruchowa seniorów
Psychologia starzenia się Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Żywienie osób starszych Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specjalizacja: trener personalny
Trening medyczny Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Trening wytrzymałościowy i cardio Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specjalizacja: żywienie i suplementacja w sporcie
Niedozwolone substancje dopingujące w sporcie Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Żywienie w profilaktyce chorób niezakaźnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie