SylabUZ

Kryminologia z elementami wiktymologii
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Determinanty zjawisk przestępczych (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Doktryny kryminologiczne (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Elementy trenigu zastępowania agresji dla sprawców przemocy domowej (TZA) (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 3 Nie Nie
Etyka służb publicznych (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Kryminalistyka (rozpoznawcza, wykrywcza, dowodowa, zapobiegawcza) (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Kryminologia (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 3 Tak Nie
Mediacje w obszarze ofiara-sprawca (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/15) 3 Nie Nie
Metody badań w kryminologii (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 3 Nie Nie
Metodyka resocjalizacji a sprawca przestępstwa (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/15) 3 Nie Nie
Obraz sprawców i ofiar przestępstw w przekazie multimedialnym (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5) 1 Tak Nie
Policyjne procedury postępowania z przestępczością (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Prawa człowieka w perspektywie sprawcy i ofiary przestępstwa (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Prawa pokrzywdzonego w procesie karnym (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Prewencja kryminologiczna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Problematyka uzależnień a przestępstwa - programy przeciwdziałania (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 3 Tak Nie
Procedura Niebieskiej Karty - przemoc domowa (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia sądowa i penitencjarna (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Psychopatologia kryminalna (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Seksualność w kontekście przestępczości (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Seminarium (Wydział Nauk Społecznych) Seminarium (-/10) 2 Nie Nie
Socjologia prawa (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 1 Tak Nie
Specyfika funkcjonowania nieletnich sprawców i ofiar przestęstw (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5) 1 Tak Nie
Sprawiedliwość naprawcza w postępowaniu sądowym (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Strategie zapobiegania przestępczości (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/15) 3 Nie Nie
Stygmatyzacja przestępców penitencjarnych i ofiar przestępstw (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Warsztat pracy z ofiarami przemocy (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Warsztat pracy ze sprawcami przemocy (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie
Wiktymologia (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Zarządzanie ryzykiem w więzieniach (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/10) 2 Nie Nie