SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Automatyzacja procesów montażu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Automatyzacja procesów wytwórczych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Optymalizacja w zarządzaniu produkcją Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Systemy ekspertowe w budowie maszyn Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane układy sterowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Eksploatacja maszyn
Eksploatacja i programowanie obrabiarek CNC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Elementy inżynierii powierzchni Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Niezawodność maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Sterowanie właściwościami eksploatacyjnymi Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane problemy tribologii Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie procesami technologicznymi Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Konstrukcja i eksploatacja pojazdów
Mechanika ruchu pojazdów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pojazdy samochodowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Silniki współczesnych pojazdów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Sterowanie podzespołów pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Tworzywa sztuczne w motoryzacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Układy mechatroniczne w pojazdach Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie innowacyjnymi projektami w motoryzacji i transporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Konstrukcyjno-menadżerska
Inżynieria współbieżna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody planowania eksperymentu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody statystyczne w projektowaniu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody twórczości inżynierskiej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Projektowanie połączeń elementów konstrukcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Systemy techniczne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia zastosowań MES Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Zagadnienia cieplne i przepływowe w systemach technicznych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Zarządzanie projektowaniem inżynierskim Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Mechatronika
Automatyka w nowych technologiach Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Elektryczne elementy wykonawcze Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Inżynieria procesów przemysłowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Kompatybilność systemów mechatroniki Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Narzędzia informatyczne w projektowaniu maszyn inteligentnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Projektowanie maszyn inteligentnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Projektowanie układów i systemów automatyki Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Systemy mikromechaniczne Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Technologia maszyn
Dobór materiałów konstrukcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Technologie spajania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane odlewnicze procesy technologiczne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Elementy zarządzania jakością Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Metody organizacji procesów produkcujnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Nowe technologie w automatyce Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Sterowniki PLC Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne metody pomiarowe Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Eksploatacja maszyn
Metody statystyczne w praktyce inżynierskiej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Planowanie badań inżynierskich Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Płyny technologiczne i eksploatacyjne Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Zastosowanie MES w analizach inżynierskich Projekt (45/27) 1 Nie Nie
Konstrukcja i eksploatacja pojazdów
Badania kontrolne pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie
Eksploatacja techniczna samochodu Wykład (30/18) 1 Tak Nie
Elektryczne urządzenia samochodowe Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania podzespołów samochodów Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Narzędzia informatyczne w motoryzacji Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie procesów naprawy podzespołów pojazdów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Społeczne aspekty ruchu drogowego pojazdów samochodowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Konstrukcyjno-menadżerska
Optymalizacja w projektowaniu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie urządzeń transportu wewnętrznego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Współczesne problemy inżynierii Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Wybrane problemy projektowania układów mechatronicznych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Zagadnienia ekonomiczne w projektowaniu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Mechatronika
Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Przemysłowe systemy pomiarowe i przetworniki pomiarowe w mechatronice Wykład (30/18), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Systemy zarządzania jakością Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Teoria eksperymentu i zarządzanie wynikami badań Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Technologia maszyn
Automatyzacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania AlphaCAM Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CATIA Laboratorium (30/18) 0 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania SprutCAM Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Obrabiarki sterowane numerycznie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie
Organizacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie