SylabUZ

Wczesne nauczanie języka obcego
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja głosu (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Komunikacja językowa (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w kl. I-III (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 3 Nie Nie
Patologie społeczne (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Pedagogiczne aspekty wczesnego nauczania języka obcego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika elementarna (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Podstawy pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna z wczesnego nauczania języka obcego - w przedszkolu (30 godz.) i w kl. I-III (30 godz.) (Wydział Nauk Społecznych) Praktyka (-/60) 8 Nie Nie
Projekt edukacyjny - zajęć wczesnego nuczania języka obcego (Wydział Nauk Społecznych) Projekt (-/20) 6 Nie Nie
Psychologia rozwojowa (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia uczenia się (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 3 Nie Nie
Psychologia wychowawcza (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 3 Nie Nie
Język angielski
Anglojęzyczna literatura dla dzieci (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Tak
Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Nie Tak
Gramatyka praktyczna języka angielskiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Tak
Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka angielskiego (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 2 Nie Tak
Wymowa w języku angielskim (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Tak
Język niemiecki
Elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10) 2 Nie Tak
Gramatyka praktyczna języka niemieckiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Tak
Metodyka wczesnego nauczania języka niemieckiego (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Tak
Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci (Wydział Nauk Społecznych) Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka niemieckiego (Wydział Nauk Społecznych) Warsztaty (-/20) 2 Nie Tak
Wymowa w języku niemieckim (Wydział Nauk Społecznych) Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Tak