SylabUZ

Bezpieczeństwo i higiena pracy
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia i technologie chemiczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Fizyka techniczna Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Materiałoznawstwo Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metrologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Odnawialne źródła energii Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Podstawy psychologii i socjologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy rysunku technicznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Przygotowanie i doskonalenie zawodowe pracowników Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo informacji i ochrony własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Ergonomia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Grafika inżynierska i podstawy projektowania Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Informatyka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Kształcenie pracownicze i komunikacja społeczna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Mechanika techniczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody analizy danych w inżynierii bezpieczeństwa II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy elektrotechniki i elektroniki Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i ocena zagrożeń fizycznych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Ekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Ekonomiczne aspekty ergonomii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Elementy automatyki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Elementy prawa Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język obcy II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe programy aplikacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Modelowanie procesów zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Rozwój zawodowy człowieka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Techniki wytwarzania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i ocena zagrożeń chemicznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Język obcy III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechatronika Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Ochrona środowiska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy konstrukcji maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania BHP Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Prawna ochrona pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Toksykologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Bezpieczeństwo Pracy w Leśnictwie i Rolnictwie
Ekologia i zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przepisy prawa w zarządzaniu środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przyczyny i rodzaje zagrożeń środowiskowych Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Oprogramowanie systemów zarządzania Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy socjotechniki w zarządzaniu zespołami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjologia pracy i higiena przemysłowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Język obcy IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Ocena ryzyka zawodowego Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy przedsiębiorczości Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Projektowanie procesów technologicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Bezpieczeństwo Pracy w Leśnictwie i Rolnictwie
Rodzaje i znaczenie ekosystemów Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Systemy zarządzania BHP Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie gospodarką leśną i rolną Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Metodyka prac służb BHP Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropocentryzm w technice Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Ekonomika i organizacja środowiska pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Historia techniki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Metodyka ergonomii BHP i logistyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Praktyka Praktyka (0/0) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 4 Nie Nie
Środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Bezpieczeństwo Pracy w Leśnictwie i Rolnictwie
Kształtowanie bhp w gospodarce leśnej i drzewnictwie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wypadkowość i choroby zawodowe w gospodarce leśnej i rolnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Dokumentacja i zasady analiz wypadków i chorób zawodowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ochrona ppoż. i ratownictwo Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Pomoc przedlekarska Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Praktyka (0/0) 14 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne Seminarium (45/27) 2 Nie Nie
Bezpieczeństwo Pracy w Leśnictwie i Rolnictwie
Audyt bezpieczeństwa pracy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Kształtowanie bhp w gospodarce rolnej i przetwórczej Wykład (15/15), Laboratorium (30/30) 0 Nie Nie
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Audyt bezpieczeństwa pracy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie