SylabUZ

Management and Production Engineering
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2023/2024)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Business Management and Economics Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Chemistry Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Fundamentals of Mechanics Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Information Technologies Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Introduction to Production Engineering Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Mathematics Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie

OHS Training Course

Szkolenie BHP (30/-) 0 Nie Nie
Physics Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Technical Drawing Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Engineering Graphics 2D Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
English I Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Fundamentals of automation and electrical engineering Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie

German I

Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Manufacturing Processes Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Nie Nie
Materials Science Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Strength of Materials Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Nie Nie

Work Environment Engineering

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automation and Robotization of Manufacturing Processes Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Engineering Cost Estimation Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Engineering Graphics 3D Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
English II Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak

Fundamentals of Economic Law

Wykład (15/-) 1 Nie Nie

German II

Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Numerical Algorithms Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Operations Research Wykład (30/-), Projekt (30/-) 6 Tak Nie
Physical Education I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Programming Techniques Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Statistical Methods in Production Processes Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Engineering Databases Design Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
English III Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Enterprise Controlling Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Fundamentals of Engineering Design Wykład (30/-), Projekt (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Fundamentals of Metrology Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie

German III

Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Physical Education II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Production and Services Management Wykład (30/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Recycling and Industrial Waste Management Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Technological Products Marketing Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
3D Engineering Design Projekt (30/-) 3 Nie Nie

Concurrent Design in Production Engineering

Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Tak
Concurrent Engineering Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Tak
English IV Laboratorium (30/-) 2 Tak Tak

German IV

Laboratorium (30/-) 2 Tak Tak
Production Logistics Wykład (15/-), Projekt (30/-) 5 Tak Nie
Quality Management Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Technological Processes Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Production and Service Management
B.Sc. Seminar I

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Computer Aided Engineering Work

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Customer Relationship Management

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Fundamentals of Maintenance

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Quality Engineering
B.Sc. Seminar I

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Design for Quality

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Production Control

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Technical Quality Assessment of Materials and Products

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Assembly Processes

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Innovation Management Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Intellectual Property Protection Wykład (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
IT Systems in Production Management Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Project Planning and Management Wykład (30/-), Projekt (30/-) 4 Nie Tak
Production and Service Management
B.Sc. Seminar II

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Seminarium (60/-) 3 Nie Nie

Fundamentals of Production Scheduling

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Tak Nie
Intralogistics Systems

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (30/-), Projekt (30/-) 3 Tak Nie

Machine and Equipment Operation Safety

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Vocational Training

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Praktyka (160/-) 6 Nie Nie
Quality Engineering
B.Sc. Seminar II

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Seminarium (60/-) 3 Nie Nie
Development Trends in Quality Control

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Producibility and Product Quality

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Tak Nie
Quality Control

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Vocational Training

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Praktyka (160/-) 6 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Production Data Analysis Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Tak Nie
Production and Service Management
B.Sc. Seminar III

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Seminarium (75/-) 4 Nie Nie

Corporate Restructuring

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Diploma Thesis

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Methods and Tools for Innovation in Enterprises

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Project Management

Występuje w specjalnościach: Production and Service Management

Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Quality Engineering
B.Sc. Seminar III

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Seminarium (75/-) 4 Nie Nie
Computer Aided Production Engineering

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (15/-), Projekt (60/-) 5 Nie Nie
Diploma Thesis

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Quality Management Systems

Występuje w specjalnościach: Quality Engineering

Wykład (15/-), Projekt (30/-) 3 Nie Nie