SylabUZ

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy pedagogiki zabawy Konwersatorium (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej I Konwersatorium (-/30) 3 Nie Nie
Muzykoterapia Konwersatorium (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogiczne wspieranie rodziny Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego młodzieży Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Dom dziecka Laboratorium (-/5) 1 Nie Nie
Medialne programy edukacyjne Konwersatorium (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej II Wykład (-/10), Konwersatorium (-/30) 4 Tak Nie
Metodyka pracy z rodziną Konwersatorium (-/10) 3 Nie Nie
Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 4 Tak Nie
Prawne podstawy opieki i wychowania I Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Prawne podstawy opieki i wychowania II Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Proseminarium I Seminarium (-/10) 3 Nie Nie
Wybrane elementy pedagogiki specjalnej Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia patologii młodzieży Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy terapii pedagogicznej Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Formy teatru dziecięcego Konwersatorium (-/10) 1 Nie Nie
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Bursa Laboratorium (-/3) 1 Nie Nie
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Centrum Usług Opiekuńczych Laboratorium (-/3) 1 Nie Nie
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Dom samotnej matki Laboratorium (-/3) 1 Nie Nie
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Ośrodek Adopcyjny Laboratorium (-/3) 1 Nie Nie
Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - Państwowe Pogotowie Opiekuńcze Laboratorium (-/3) 1 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w placówce opiekuńczo-wychowawczej Praktyka (-/150) 7 Nie Nie
Proseminarium II Seminarium (-/10) 5 Nie Nie
Techniki plastyczne w pracy z dziećmi Konwersatorium (-/10) 1 Nie Nie