SylabUZ

Architektura krajobrazu
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
BHP i ergonomia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Biologia roślin Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Geometria wykreślna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Gleboznawstwo Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Grafika inżynierska Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 6 Tak Nie
Komunikacja i trening interpersonalny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metody badań opinii społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ochrona gleb Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Ochrona środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Rysunek i rzeźba Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo i materiałoznawstwo Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Ekologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Ekonomia i zarządzanie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Geodezja i fotogrametria Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Matematyka I Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy CAD Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 3 Nie Nie
Psychologia dla przyszłych managerów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Rysunek architektoniczno-urbanistyczny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Rysunek i rzeźba Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Szata roślinna-dendrologia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Szata roślinna-rośliny ozdobne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Uprawa i nawożenie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjografia Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Historia sztuki ogrodowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Matematyka II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Mechanizacja prac uprawowych i pielęgnacyjnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy projektowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Szata roślinna-dendrologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Szata roślinna-rośliny ozdobne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fitosocjologia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Geologia i hydrologia Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Gospodarowanie przestrzenią miejską Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ochrona, degradacja i rekultywacja krajobrazu Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Podstawy ruralistyki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy wiedzy o urbanosferze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 4 Nie Nie
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu I Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Tradycja winiarska w krajobrazie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Zasady konserwacji i rewaloryzacji Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumentacje konserwatorskie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Drogi i mosty w krajobrazie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9), Seminarium (15/9) 4 Nie Nie
Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego (wybieralny) Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Historia kultury (wybieralny) Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Historyczno-turystyczne walory pogranicza zachodniego (wybieralny) Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Lasy w krajobrazie (wybieralny) Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Obiekty małej retencji wodnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ochrona roślin Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Plany urządzania lasów (wybieralny) Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy gospodarki przestrzenią rolną i leśną Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu I Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Rekultywacja krajobrazów miejskich Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Środowisko bytowania człowieka (wybieralny) Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Urządzanie terenów zieleni Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Zbiorniki wodne, cieki i fontanny w mieście Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Kosztorysowanie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Pracownia dyplomowa Projekt (15/19) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (0/0) 16 Nie Nie
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Zasady prowadzenia firmy projektowo-wykonawczej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Organizacja form chronionego krajobrazu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Pracownia dyplomowa Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Projektowanie nawadniania terenów zieleni Wykład (15/9), Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (60/36) 7 Tak Nie
Rabaty, klomby i gazony kwiatowe Wykład (15/9), Projekt (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Rekultywacja krajobrazów poprzemysłowych Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 2 Nie Nie