SylabUZ

Pedagogika / Informatyka szkolna i edukacja medialna
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Mass media Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/4) Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Emisja głosu Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogika medialna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Przekaz filmowy i telewizyjny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Standardowe pakiety narzędziowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria komunikowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algorytmy i struktury danych Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Architektura komputera i systemy operacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Grafika komputerowa Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanizmy komunikacji społecznej w internecie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Tak Nie
Systemy zarządzania treścią Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Blok psychologiczny
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka informatyki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Edytorstwo komputerowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Gatunki dziennikarskie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Języki programowania I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Medialne mechanizmy reklamy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Reklama i PR Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Sieci lokalne i globalne w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Warszaty filmowe Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Blok socjologiczny
Socjologia edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Socjologia kultury Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Informatyka szkolna - metodyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Języki programowania II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Media w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Multimedialne technologie informacyjne I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna (50 godz.) Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Projekt edukacyjny Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Blok ogólny
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracja szkolnej pracowni komputerowej Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Multimedialne technologie informacyjne II Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna (100 godz.) Praktyka (100/100) 4 Nie Nie
Przetwarzanie w chmurze Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Socjologia mediów Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Technologie mobilne w edukacji Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/18) 3 Nie Nie