SylabUZ

Filologia / Filologia germańska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Praktyczna nauka języka niemieckiego I Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18) 12 Nie Nie
Wybrane aspekty językoznawstwa konfrontatywnego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty literatury niemieckiej Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
B. Moduł kierunkowy
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Teoria literatury Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
C. Moduł wspomagajacy kierunkowy
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
D. Moduł podstawowy
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Praktyczna nauka języka niemieckiego II Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
B. Moduł kierunkowy
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
C. Moduł wspomagajacy kierunkowy
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
D. Moduł podstawowy
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
E. Moduł specjalizacyjny - NAUCZYCIELSKA
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
E. Moduł specjalizacyjny - KULTURA I MEDIA
Komunikacja interkulturowa Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Wiedza o teatrze Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
E. Moduł specjalizacyjny - TRANSLATORYKA
Teoria i praktyka tłumaczeń Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Słowotwórstwo języka niemieckiego Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Śląsk wczoraj i dziś Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane aspekty literatury austriackiej i szwajcarskiej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Analiza dyskursu Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Lingwistyka tekstu Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
B. Moduł kierunkowy
Praktyczna nauka języka niemieckiego III Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18) 8 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Kultura współczesna krajów niemieckojęzycznych Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
E. Moduł specjalizacyjny - KULTURA I MEDIA
Podstawy narratologii Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do Gender Studies Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - gimnazjum Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
E. Moduł specjalizacyjny - TRANSLATORYKA
Tłumaczenia pisemne II Konwersatorium (60/36) 6 Tak Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Eseistyka naukowa Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Płeć w dyskursie socjologiczno-kulturoznawczym Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Teoria zmian językowych Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z najnowszej literatury niemieckojęzycznej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Konwersacje Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 11 Nie Nie
Moduł podstawowy

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku studiów

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
E. Moduł specjalizacyjny - KULTURA I MEDIA
Film w kontekście społeczno-kulturowym Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty literatury współczesnej Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadgimn. Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - translatoryka
Tłumaczenia specjalistyczne Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Tłumaczenia ustne Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie