SylabUZ

Environmental Protection
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Civilization Risks and Sustainable Development Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Environmental Restoration Techniques Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
General and Inorganic Chemistry Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Information technology Laboratorium (20/-) 2 Nie Nie
Intellectual Property Protection Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Mathematics for naturalists Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Physics for naturalists Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Plant Biology Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Animal Biology Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biophysics Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Geology and geomorphology Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Internship 1 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Introduction to biotechnology Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Occupational safety and ergonomics Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Organic Chemistry Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
OS1a - Amphibians of Poland Wykład (30/-) 3 Nie Nie
OS1b - Passive and active methods of protecting amphibians in Poland Wykład (30/-) 3 Nie Nie
OS2a - Reptiles of Poland Wykład (15/-) 2 Nie Nie
OS2b - Methods of protection of reptiles in Poland Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Soil Science Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemistry Wykład (35/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Ecology Wykład (45/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Foreign Language - English Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
OS3a - The Unknown World of Mammals Wykład (30/-) 2 Nie Nie
OS3b - Environmental Adaptations of Mammals Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Phisical Chemistry Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Praxeology Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Technologies in environmental protection Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioenergetic Technologies Wykład (20/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Field course in plant and animal Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Foreign Language - English Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Hydrology and Water Managment Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Internship Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Methodology of Natural Science Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Microbiology Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
OS4a - Influence of physical factors on human health Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
OS4b - Human exposure to various types of radiation Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
OS5a - The importance of collecting environmental data about the environment - some of the necessary information for a good data set and how to improve our resources for the analysis of this data: birds as a case study Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
OS5b - The concept of bioindication in ecology and environmental protection - cuckoo as an indicator of biodiversity Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Physical Education Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Process Engineering Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Basics of animal physiology Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Foreign Language - English Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
General Genetics Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Internship 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Law and Economics in Environmental Protection Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Meteorology and Climatology Wykład (15/-) 2 Nie Nie
NGOs in Environmental Protection Wykład (15/-) 2 Nie Nie
OS6a - Biotechnology in environmental protection Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
OS6b - Food biotechnology Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
OS7a - Elements of chemical analysis Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
OS7b -Instrumental methods in chemical analysis of the environment Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
OS8a - Plant cover of Poland Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
OS8b - Geobotanical cartography Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
OS9a - Biodiversity in agricultural landscape Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
OS9b - Insects of agricultural landscape Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Physical Education Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bachelor Thesis and Diploma Exam Inne (0/-) 8 Nie Nie
Diploma Seminar Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Environmental Protection Instruments Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Foreign Language - English Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
OS10a - Museology and taxidermy Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
OS10b - Animals of zoological gardens Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
OS11a - Economic and social aspects of in Environmental Protection Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
OS11b - Ecology of birds Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
OS12a - Ecology of the red-backed shrike - masked sparrow that looks like a small predator Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
OS12b - Application of the principles of bioindication in ecology and nature conservation - common species of agricultural landscape birds used as HNVf indicators in Italy and Poland Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
OS13a - Human ecology Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
OS13b - Evolutionary ecology Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
OS14a - Phytoindication Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
OS14b - Synanthropization of plant cover Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Spatial Information Systems Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Statistics in Environmental Studies Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie